abstrakt (vii)

image: Image vum photoset <<abstrakt (vii)>>.

image: Image vum photoset <<abstrakt (vii)>>.